pilules qui font vos seins se developper priligy medecine naturelle pour la goutte
Home Home |  info@telesgop.co.uk  |  +44 (0) 1792 824567

Yma i Rannu'r Straeon Gorau

Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd Hwylio'r Byd

Y Diweddaraf

Mae hi wedi bod yn fis prysur i Telesgop, ac mae hi'n siŵr o fynd yn brysurach fyth yma.

BBC Four | Music For Misfits: The Story Of Indie

BBC Four tells the definitive story of indie music with a series about the wide-ranging genre loved by young and old, across the decades. The hour-long programmes will air on Fridays from early October.

More
BBC Radio Wales | Simon Weston’s Welsh Guards

Simon Weston, a former Welsh Guard and Falklands war veteran, celebrates 100 years of the Welsh Guards.

More
BBC FOUR | Meatloaf

Mae Meatloaf yn eicon roc Americanaidd. Mae ein rhaglen ddogfen ar gyfer BBC FOUR, yn cynnwys cyfweliadau unigryw a deunydd ffilmio cefn llwyfan o Meatloaf yn Las Vegas. I’w ddarlledu 2015

More
BBC Wales | ‘The School on the Gurnos’

Comisiynwyd Telesgop gan BBC Cymru i gynhyrchu rhaglen ddogfen arsylwadol yn Ysgol Gynradd Goetre, ar stad y Gurnos, Merthyr Tudful.

More
S4C | Y Tyrchwyr

Iolo yn twrio i fywyd y tyrchwyr dirgel

More
S4C | Dibendraw

Mae o’n cwmpasu popeth, mae o ym mhopeth, mae’n barhaus ac yn ddiddiwedd. Beth ydy o? Wel gwyddoniaeth wrth gwrs, a dyna fydd pwnc cyfres newydd S4C sydd â’r teitl addas,Dibendraw.

More
Radio Cymru | Rhaglen ‘Tommo’

Mae Telesgop yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill y cytundeb i gynhyrchu Rhaglen Tommo o’r Gorllewin ar ran Radio Cymru.  Rydym yn edrych mlân yn fawr iawn i gydweithio gydag Andrew ‘Tommo’ Thomas.

More
BBC Radio Wales | Dylan’s Amateur Dramatics

Bydd Telesgop yn dilyn actorion a gwirfoddolwyr Cwmni Theatr Fach Abertawe mewn comisiwn newydd ar gyfer BBC Radio Wales.

More
BBC TWO Wales | Bringing Art to Wales: The Davies Sisters

Mae’r cyflwynydd Trevor Fishlock a Telesgop yn archwilio stori neilltuol y Chwiorydd Davies a’u casgliad celf o’r radd flaenaf mewn rhaglen ddogfen newydd ar gyfer BBC Wales.

More
S4C | Ffermio

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 8.25yh ar S4C.

More
BBC FOUR | John Denver: Country Boy

Mae BBC FOUR yn archwilio bywyd preifat ac etifeddiaeth cyhoeddus John Denver – Gwr y Canu Gwlad o America.

More
S4C | DARWIN , Y CYMRO a’r CYNLLWYN

Stori dditectif fydd yn dangos sut y gwnaeth Charles Darwin ddweud celwydd a thwyllo er mwyn cael ei adnabod fel awdur theori Esblygiad.

More
Radio Cymru | Cofiant: Bob

Dei Tomos yn holi Alan Llwyd am ei gofiant am y bardd enwog R. Williams Parry

More
Radio Cymru | Na Dw I Ddim Yn Feddw

Ar yr 8fed o Ebrill 2013, darlledwyd rhaglen ar Radio Cymru a oedd yn sôn am hanes athrawes yn Ysgol y Preseli sef Lowri Harris.

More
Channel 4 | Edward VIII’s Murderous Mistress

Bydd Edward VIII’s Murderous Mistress yn cael ei ddarlledu ar Channel 4 dydd Mawrth 23 o Ebrill am 9pm.

More
BBC Radio Cymru | Heledd Cynwal

More

Dilynwch ni ar Twitter

Telesgop on Twitter @Telesgop

Followers