Rheolaeth newydd

Wedi chwarter canrif mae Telesgop yn newid rheolaeth. Mae Elin Rhys, a sefydlodd y cwmni ym 1993, a Richard Rees a ymunodd o'r BBC ym 1995 yn trosglwyddo rheolaeth i Dyfrig Davies, sydd wedi bod gyda'r cwmni er 23 o flynyddoedd ac i Ffion Rees.

Dyfrig fydd y rheolwr gyfarwyddwr, ond yn parhau gyda'r gwaith o uwch gynhyrchu prif gyfresi Telesgop. Mae Ffion, yn ogystal â'i rôl newydd fel cyfarwyddwr cwmni, hefyd yn olygydd fidio a chynhyrchydd radio. Nid yw Elin a Richard yn diflannu yn llwyr - mae Elin yn gweithio ar raglenni gwyddonol ar y radio ac fel Cadeirydd y cwmni, a Richard, yn ogystal â'i raglen radio wythnosol i BBC Radio Cyrmu, yn ffilmio rhaglenni bywyd gwyllt.