Ein bwriad yw rhannu storïau gwych.

Mae gan Telesgop dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cynhyrchu rhaglenni teledu rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn gweithio gyda chyd-gynhyrchwyr yn Yr Almaen, Iwerddon a’r Unol Daleithiau, ac rydym yn mynd ati i ddatblygu mentrau cydweithredol newydd ym mhob cwr o’r byd. Yn ogystal â chynhyrchu deunydd i’w ddarlledu ar deledu, mae gan Telesgop hanes rhagorol mewn cynhyrchu cynnwys corfforaethol, addysgol a chyfryngau digidol ar-lein. Rydym yn croesawu pob math o ffyrdd o adrodd storïau, trwy bob cyfrwng. Rydym bob amser yn canolbwyntio ar gynnwys ac fe gawn ein cymell i sicrhau ansawdd.

Y tîm

Elin Rhys

Elin Rhys

Rheolwr Gyfarwyddwr

Richard Rees

Richard Rees

Cyfarwyddwr

Dyfrig Davies

Dyfrig Davies

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Keith Evans

Keith Evans

Materion Cyllid/ Busnes

Siân Ann Davies

Siân Ann Davies

Pennaeth Gweinyddu

Sarah Hendre

Sarah Hendre

Cynorthwydd Cynhyrchu

Meinir Howells

Meinir Howells

Cynhyrchydd / Cyflwynydd

Gwawr Lewis

Gwawr Lewis

Cynhyrchydd

Lowri Thomas

Lowri Thomas

Ymchwilydd / Cynhyrchydd

Ffion Gwen

Ffion Gwen

Ymchwilydd / Cynhyrchydd

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Pennaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Dai Rees

Dai Rees

Golygydd / Peiriannydd

Geraint Reynolds

Geraint Reynolds

Golygydd

Ffion Rees

Ffion Rees

Golygydd

Michael James Moore

Michael James Moore

Camera / Golygydd

Gareth Vaughan Jones

Gareth Vaughan Jones

Cyfarwyddwr / Camera

Matt Barry

Matt Barry

Pennaeth Cyfryngau Digidol

Will Samuel

Will Samuel

Ymchwilydd Archif

Teleri Rees

Teleri Rees

Cynorthwydd Ôl-Gynhyrchu

Molly-Anna Woods

Molly-Anna Woods

Pennaeth Datblygu

Elin Mair

Elin Mair

Rheolwr Cynhyrchu

Terwyn Davies

Terwyn Davies

Cynhyrchydd / Cyfarwyddwr

Rhys Jones

Rhys Jones

Ymchwilydd

Angharad Edwards

Angharad Edwards

Ymchwilydd

Lisa Thomas

Lisa Thomas

Ymchwilydd

Sian Williams

Sian Williams

Ymchwilydd Radio

Dai Williams

Dai Williams

Ymchwilydd Radio

Cleientiaid a Phartneriaid

 • S4C
 • Starz
 • Channel 4
 • BBC FOUR
 • Radio Wales
 • Radio Cymru
 • BBC Wales
 • CDSM
 • Animal Planet
 • Hwb
 • Welsh Language Board
 • Carmarthenshire County Council
 • South Wales Chamber of Commerce
 • Discovery Channel
 • DJM Solicitors
 • NGFL
 • Clipper Round the World
 • Rondo
 • University of Wales
 • Urdd
 • Visit Wales
 • Welsh Assembly
 • WJEC