Ein bwriad yw rhannu storïau gwych.

Mae gan Telesgop dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cynhyrchu rhaglenni teledu rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn gweithio gyda chyd-gynhyrchwyr yn Yr Almaen, Iwerddon a’r Unol Daleithiau, ac rydym yn mynd ati i ddatblygu mentrau cydweithredol newydd ym mhob cwr o’r byd. Yn ogystal â chynhyrchu deunydd i’w ddarlledu ar deledu, mae gan Telesgop hanes rhagorol mewn cynhyrchu cynnwys corfforaethol, addysgol a chyfryngau digidol ar-lein. Rydym yn croesawu pob math o ffyrdd o adrodd storïau, trwy bob cyfrwng. Rydym bob amser yn canolbwyntio ar gynnwys ac fe gawn ein cymell i sicrhau ansawdd.

Y tîm

Elin Rhys

Elin Rhys

Cadeirydd

Dyfrig Davies

Dyfrig Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ffion Rees

Ffion Rees

Cyfarwyddwr Cwmni,
Cynhyrchydd Radio a Golygydd

Richard Rees

Richard Rees

Cyfarwyddwr Cwmni, Cyflwynydd

Keith Evans

Keith Evans

Materion Cyllid/ Busnes

Siân Ann Davies

Siân Ann Davies

Pennaeth Gweinyddu

Molly-Anna Woods

Molly-Anna Woods

Pennaeth Datblygu

Matt Barry

Matt Barry

Pennaeth Cyfryngau Digidol

Gwawr Lewis

Gwawr Lewis

Cynhyrchydd

Terwyn Davies

Terwyn Davies

Cynhyrchydd Radio

Meinir Howells

Meinir Howells

Cynhyrchydd / Cyflwynydd

Sarah Hendre

Sarah Hendre

Cynorthwydd Cynhyrchu

Dai Rees

Dai Rees

Golygydd / Peiriannydd

Geraint Reynolds

Geraint Reynolds

Golygydd

Gareth Vaughan Jones

Gareth Vaughan Jones

Cyfarwyddwr / Camera

Elin Mair

Elin Mair

Rheolwr Cynhyrchu

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Pennaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Michael James Moore

Michael James Moore

Camera / Golygydd

Will Samuel

Will Samuel

Ymchwilydd Archif / Camera / Sain

Teleri Rees

Teleri Rees

Ôl-Gynhyrchu / Golygydd

Ellen Llewellyn

Ellen Llewellyn

Broadcast Journalist & Director

Dai Williams

Dai Williams

Ymchwilydd Radio

Lowri Thomas

Lowri Thomas

Ymchwilydd / Cynhyrchydd Radio

Sian Williams

Sian Williams

Ymchwilydd Radio

Sioned Fflur

Sioned Fflur

Ymchwilydd

Rhys Jones

Rhys Jones

Ymchwilydd

Angharad Edwards

Angharad Edwards

Cyfarwyddwr dan Hyfforddiant

(English) Beverley Rogers

(English) Beverley Rogers

(English) Researcher

Cleientiaid a Phartneriaid

 • S4C
 • Starz
 • Channel 4
 • BBC FOUR
 • Radio Wales
 • Radio Cymru
 • BBC Wales
 • CDSM
 • Animal Planet
 • Hwb
 • Welsh Language Board
 • Carmarthenshire County Council
 • South Wales Chamber of Commerce
 • Discovery Channel
 • DJM Solicitors
 • NGFL
 • Clipper Round the World
 • Rondo
 • University of Wales
 • Urdd
 • Visit Wales
 • Welsh Assembly
 • WJEC