Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Ein bwriad yw rhannu storïau gwych.

Mae gan Telesgop dros 20 mlynedd o brofiad ym maes cynhyrchu rhaglenni teledu rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, yn gweithio gyda chyd-gynhyrchwyr yn Yr Almaen, Iwerddon a’r Unol Daleithiau, ac rydym yn mynd ati i ddatblygu mentrau cydweithredol newydd ym mhob cwr o’r byd. Yn ogystal â chynhyrchu deunydd i’w ddarlledu ar deledu, mae gan Telesgop hanes rhagorol mewn cynhyrchu cynnwys corfforaethol, addysgol a chyfryngau digidol ar-lein. Rydym yn croesawu pob math o ffyrdd o adrodd storïau, trwy bob cyfrwng. Rydym bob amser yn canolbwyntio ar gynnwys ac fe gawn ein cymell i sicrhau ansawdd.

Y tîm

Elin Rhys

Elin Rhys

Cadeirydd

Dyfrig Davies

Dyfrig Davies

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ffion Rees

Ffion Rees

Cyfarwyddwr Cwmni,
Cynhyrchydd Radio a Golygydd

Richard Rees

Richard Rees

Cyfarwyddwr Cwmni, Cyflwynydd

Keith Evans

Keith Evans

Materion Cyllid/ Busnes

Siân Ann Davies

Siân Ann Davies

Pennaeth Gweinyddu

Molly-Anna Woods

Molly-Anna Woods

Pennaeth Datblygu

Matt Barry

Matt Barry

Pennaeth Cyfryngau Digidol

Gwawr Lewis

Gwawr Lewis

Cynhyrchydd

Terwyn Davies

Terwyn Davies

Cynhyrchydd Radio

Meinir Howells

Meinir Howells

Cynhyrchydd / Cyflwynydd

Sarah Hendre

Sarah Hendre

Cynorthwydd Cynhyrchu

Dai Rees

Dai Rees

Golygydd / Peiriannydd

Geraint Reynolds

Geraint Reynolds

Golygydd

Gareth Vaughan Jones

Gareth Vaughan Jones

Cyfarwyddwr / Camera

Elin Mair

Elin Mair

Rheolwr Cynhyrchu

Michael James Moore

Michael James Moore

Camera / Golygydd

Will Samuel

Will Samuel

Ymchwilydd Archif / Camera / Sain

Teleri Rees

Teleri Rees

Ôl-Gynhyrchu / Golygydd

Ellen Llewellyn

Ellen Llewellyn

Broadcast Journalist & Director

Dai Williams

Dai Williams

Ymchwilydd Radio

Lowri Thomas

Lowri Thomas

Ymchwilydd / Cynhyrchydd Radio

Sian Williams

Sian Williams

Ymchwilydd Radio

Rhys Jones

Rhys Jones

Ymchwilydd

Angharad Edwards

Angharad Edwards

Cyfarwyddwr dan Hyfforddiant

(English) Beverley Rogers

(English) Beverley Rogers

(English) Researcher

Cleientiaid a Phartneriaid

 • S4C
 • Starz
 • Channel 4
 • BBC FOUR
 • Radio Wales
 • Radio Cymru
 • BBC Wales
 • CDSM
 • Animal Planet
 • Hwb
 • Welsh Language Board
 • Carmarthenshire County Council
 • South Wales Chamber of Commerce
 • Discovery Channel
 • DJM Solicitors
 • NGFL
 • Clipper Round the World
 • Rondo
 • University of Wales
 • Urdd
 • Visit Wales
 • Welsh Assembly
 • WJEC