Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Angharad Edwards - Cyfarwyddwr dan Hyfforddiant

Mae gan Angharad radd yn y Gymraeg a’r Gyfraith o Brifysgol Caerdydd. Ymunodd â Telesgop yn 2016 i weithio fel ymchwilydd ar raglen ‘The Royal Welsh Show’ y BBC. Ar hyn o bryd mae’n gyfarwyddwr dan hyfforddiant i raglen Ffermio. Ers ymuno, mae Angharad wedi gweithio ar amrywiaeth o raglenni gan gynnwys y Treialon Cwn Defaid, Gwyl Cerdd Dant ac Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, a hefyd amrywiaeth o eitemau byrion ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Mae’n gyfarwydd â chymunedau ar draws Cymru, yn enwedig y De-Orllewin, ac mae’n angerddol dros ddarganfod a rhannu storiau unigolion cefn gwlad.