Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Bringing Art to Wales: The Davies Sisters

Mae Trevor Fishlock yn archwilio sut gwnaeth dwy chwaer o Gymru, sef Gwendoline a Margaret Davies, greu un o gasgliadau celf gorau Prydain o’r 20fed ganrif. Roeddent yn croesawu celf Argraffiadaeth ac ôl-Argraffiadaeth ymhell cyn i hyn ddod yn ffasiynol a gadawsant eu casgliad gwych i’r genedl.

Daeth yr arian o feysydd glo De Cymru, a oedd yn golygu bod y ddwy chwaer ymhlith y menywod cyfoethocaf yn y byd. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bu’r ddwy yn gweithio fel gwirfoddolwyr mewn cegin gawl ychydig y tu ôl i’r llinell flaen. Trwy gydol eu bywydau, wnaethon nhw byth roi’r gorau i freuddwydio am droi eu cartref yng Ngregynog yn ganolbwynt artistig a diwylliannol byw i Gymru.

Argraffiadaeth

Mae’r chwiorydd Davies yn croesawu celf Argraffiadaeth ddadleuol, gan ddechrau â gwaith Claude Monet, ond mae eu casgliad yn parhau i adlewyrchu eu cymeriadau a’u chwaeth unigryw.

Pryniad Mentrus

Mae Trevor Fishlock yn archwilio pryniad mentrus gan y chwiorydd Davies o beintiad dadleuol gan Whistler ac yn datgelu cost eu casgliad celf cynnar.

  • Cleient: BBC TWO WALES
  • Blwyddyn: 2014
  • Genre: Ffeithiol, Celfyddydau
  • Cyfarwyddwr: Molly-Anna Woods
  • Cynhyrchydd: Molly-Anna Woods
  • Cyflwynydd: Trevor Fishlock
  • Safle: Link