Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Cyfryngau Digidol

Datblygu’r We a Datblygiadau Symudol

Rydym ni wedi bod yn datblygu gwefannau a chyfryngau ar-lein er 2008. Mae ein datblygwyr profiadol yn creu a chynnal gwefannau ar gyfer cleientiaid bob dydd. Mae ysgrifennu cod effeithiol glân yr un mor bwysig â dylunio gwych, ac rydym ni’n arbenigo mewn ysgrifennu XHTML & CSS safon y we sy’n semantig, yn ddilys ac yn defnyddio peiriant chwilio yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae ein tîm datblygu hefyd yn fedrus mewn Javascript, PHP a MySQL.

Yn dilyn cyfarwyddyd clir gan y cleient trwy’r camau golwg a dylunio cychwynnol, gallwn greu gwefan syml ag un dudalen, i lwyfan ar-lein pwrpasol. Rydym ni’n creu gwefannau ar gyfer nifer o gleientiaid proffil uchel yn ogystal â busnesau lleol a busnesau newydd.

Yn sgil y defnydd cynyddol a pharhaus o dechnoleg symudol a thechnoleg llechen, rydym yn datblygu ein prosiectau i weithio’n ddi-dor ar ddyfeisiau yn y llaw. Rydym hefyd yn creu apiau symudol ar gyfer busnesau lleol, prosiectau addysgol a mentrau ar y cyd.

Os hoffech drafod eich gwefan neu ap, cysylltwch â ni: info@telesgop.co.uk.

Gwaith Diweddaraf

Bardd Roc a Rôl
TAC - Teledwyr Annibynnol Cymru
T.Llew Cymru
Dylan Thomas - Return Journey
Ynni Amgen

Graffeg Symudol

Mae ein hadran graffeg wedi creu fideos graffeg symudol lluosog ac animeiddiadau ar gyfer y teledu (BBC FOUR, Channel 4, S4C, BBC Wales, Discovery Channel), hyrwyddo ar-lein, addysg a busnesau lleol. Mae’r rhain yn amrywio o animeiddiadau syml yn seiliedig ar fector 2D i brosiectau wedi’u newid i 3D llawn. Os hoffech drafod eich syniad am fideo, anfonwch neges e-bost at matt.barry@telesgop.cymru.

Rîl Symudol

Esboniadau

Teitlau Agoriadol

Fideos Cerddoriaeth

Hyfforddiadol/Tiwtorial

Stop-Symudiad

Mapiau