Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Addysg

Ein nodau craidd yw ysbrydoli, addysgu a rhoi gwybodaeth.

Rydym ni wedi bod yn creu a datblygu adnoddau addysgol am yr 8 mlynedd ddiwethaf. Rydym ni wedi cyhoeddi nifer o brosiectau ar gyfer Llywodraeth Cymru ac wedi gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i sicrhau bod ein hadnoddau yn berthnasol, yn ysbrydoledig, yn hwyl ac yn addysgol hefyd. Gellir gweld ein gwaith ar HWB a chyn hynny, safle’r Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu.

Mae gennym berthnasoedd cryf ag awduron addysgol amrywiol, ac mae gan bob un ohonynt gefndir yn y byd addysgu ac addysg.

Fel cwmni cyfryngau, rydym ni’n arbenigo mewn rhaglenni ffeithiol a dogfennol ac rydym ni wedi addasu’r sgiliau hyn i greu gwaith ysbrydoledig ar gyfer addysg, gan ymgorffori clipiau a fideos yn y cynnwys addysgol y mae’r disgyblion yn ymateb yn dda iddynt.

Gellir gweld enghreifftiau o’n hadnoddau addysgol ar http://www.addysgop.co.uk

Addygop