Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Elin Mair - Rheolwr Cynhyrchu

Ers dechrau gyda Telesgop yn 2010, mae Elin Mair wedi ymgymryd â sawl rôl o fewn y cwmni, ond ers rhai blynyddoedd bellach, mae’n Rheolwr Cynhyrchu ar gynyrchiadau Telesgop. Mae hyn wedi cynnwys trefnu ffilmio o fewn y Deyrnas Unedig, yn ogystal â threfnu teithiau tramor gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Uganda a Norwy. Mae wedi bod yn Rheolwr Cynhyrchu ar raglenni dogfennol fel Jazzology David Hurn: A Life in Pictures ar gyfer BBC Four, Climate Challenge ar gyfer Sky Vision, ac Her yr HinsawddTân a’r gyfres wythnosol Ffermio ar gyfer S4C.

Mae hefyd wedi gweithio droeon ar ddigwyddiadau fel The Royal Welsh Show ar gyfer BBC One Wales a BBC Four, ac Eisteddfod CFFI Cymru a’r Ŵyl Cerdd Dant. Yn ogystal â gweithio ar raglenni teledu a radio, mae hefyd wedi rheoli amryw o brosiectau addysg ar gyfer Llywodraeth Cymru, er enghraifft gwe-blatfformau am y diweddar Dylan Thomas, T. Llew Jones ac Yr Athro Gwyn Thomas.