Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Elin Rhys - Cadeirydd

Cychwynodd Elin gwmni Telesgop ar Fai y 4ydd 1993 ac wedi arwain ers hynny, gan gyflogi ar gyfartaledd 30 o staff parhaol. Cyn hyn roedd Elin yn gyflwynydd a chynhyrchydd am ddegawd yn dilyn cyfnod o bum mlynedd fel gwyddonydd mewn diwydiant. O fewn ei swyddogaeth fel rheolwr mae Elin wedi bwrw golwg dros gannoedd o oriau o deledu a radio; rhaglenni dogfen ar BBC Wales, BBC FOUR, S4C, Channel 4 a Discovery; rhaglenni cylchgrawn i BBC Wales ac S4C, rhaglenni byw o ddogwyddiadau i BBC, a chyfres bwysig amaeth, Ffermio. Enillwyd ambell gwbor BAFTA Cymru. Mae gan Telesgop aden radio, gan gynhyrchu 700 o oriau yn flynyddol, ac adrannau addysg a chorfforaethol.

O ran cynhyrchu rhaglenni ei hun, maes gwyddoniaeth yw prof ddiddordeb Elin, yn cynnwys Dibendraw, cylchgrawn wyddonol, a rhaglenni pwysig ar oblygiadau newid hinsawdd i S4C a Sky Vision. Yn fwy na dim, mae Elin yn falch iawn ei bod yn arwain cwmni hollol annibynol yng ngorllewin Cymru.