Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Ffermio

Ymunwch â’r cyflwynwyr, sef Daloni Metcalfe, Alun Elidyr a Meinir Jones i gael yr hanesion diweddaraf am y byd amaeth. Ffermio yw’r unig raglen deledu ym Mhrydain sy’n ymdrin yn benodol â materion amaethyddol, yn ogystal â darparu’r holl wybodaeth gyfredol sy’n bwysig i ffermwyr a’r gynulleidfa ehangach. Mae’n rhaglen gylchgrawn wythnosol ar gyfer S4C sy’n trafod amrywiaeth eang o destunau o iechyd anifeiliaid, cynhyrchu bwyd a chadwraeth, sy’n apelio at gynulleidfa drefol a gwledig fel ei gilydd.

Mae Ffermio ar gael ar S4C Clic ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar y brif wefan, sef: www.ffermio.tv.

  • Cleient: S4C
  • Blwyddyn: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  • Cynhyrchydd: Gwawr Lewis
  • Safle: Link