Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Gareth Vaughan Jones - Cyfarwyddwr / Camera

Mae Gareth wedi gwethio gyda Telesgop ers 1996 ar ôl bod gyda’r BBC a chyfnod yn gweithio’n llawrhydd. Yn ystod ei gyfnod o 35 mlynedd yn y diwydiant mae e wedi gweithio ar ystod eang o gynhyrchiadau dros y cyfnod hyn gan gynnwys rhaglenni, dogfen, ffeithiol, chwaraeon, drama a materion cyfoes. Cynhyrchodd Gareth gyfres bysgota ‘Sgota gyda Julian Lewis Jones a enwebwyd ddwywaith ar gyfer BAFTA[Cymru]. Hefyd cafodd y gyfres ei henwebu ar gyfer yr Wyl Ffilm Geltaidd yn Stornoway. Cynhyrchodd Gareth raglen ar y Clipper Round the World Race Hwylio’r Byd[S4C] gydag Elin Haf Davies a rhaglen Nigel Owens at the Royal Welsh Show[BBC]. Yn ogystal bu’n gweithio fel gwr camera ar Davinci’s Demons – tu ôl i’r llenni [Starz & Fox].

Ar hyn o bryd mae Gareth yn gweithio fel Cyfarwyddwr/ Gŵr Camera ar y rhaglen Ffermio ar gyfer S4C.