Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Gwawr Lewis - Cynhyrchydd

Ymunodd Gwawr a Telesgop nol yn 2007 fel ymchwilydd dan hyfforddiant ac wedi dal swyddi is-gynhyrchydd, cyfarwyddwr ac erbyn nawr yn gynhyrchydd cyfres Ffermio, yr unig raglen amaethyddol wythnosol yn y Deyrnas Unedig.

Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio ar amryw o gynyrchiadau, wedi cynhyrchu The Royal Welsh Show, Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol, Sioe Sir Fôn, Sioe Sir Benfro,  Hwyl Steddfod y Ffermwyr Ifanc, Cofio Brynle Williams yn ogystal â ‘Pencampwriaeth Athletau Ewropeaidd yr IPC’.  Mae Gwawr yn gynhyrchydd golygu profiadol ar y cynyrchiadau uchod a hefyd ar gyfresi ‘Y Goets Fawr’ a ‘Y Sipsiwn’.