Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Her Yr Hinsawdd

Cyfres yn dilyn y gwyddonydd, yr Athro Siwan Davies wrth iddi fynd ar daith bersonol i weld effeithiau newid yn yr hinsawdd ar wahanol agweddau ar y blaned.

Yn y gyfres, mae’n mynd i’r Ynys Las ble mae’r iâ yn toddi, gan newid ffordd o fyw y bobl yno, yn ogystal â chreu anawsterau difrifol i gymunedau eraill ar y blaned wrth i lefelau’r môr godi.

  • Cleient: S4C
  • Blwyddyn: 2016
  • Cynhyrchydd: Elin Rhys
  • Safle: Link