Ffermio

Mae'r gyfres Ffermio wedi goroesi er 1997. Ei bwriad yw canolbwyntio ar faterion amaethyddol a chefn gwlad, ac mae'n parhau i ddenu cynylleidfa fawr yng Nghymru, a thu hwnt.

Ymunwch â’r cyflwynwyr, sef Daloni Metcalfe, Alun Elidyr a Meinir Jones i gael yr hanesion diweddaraf am y byd amaeth. Ffermio yw’r unig raglen deledu ym Mhrydain sy’n ymdrin yn benodol â materion amaethyddol, yn ogystal â darparu’r holl wybodaeth gyfredol sy’n bwysig i ffermwyr a’r gynulleidfa ehangach. Mae’n rhaglen gylchgrawn wythnosol ar gyfer S4C sy’n trafod amrywiaeth eang o destunau o iechyd anifeiliaid, cynhyrchu bwyd a chadwraeth, sy’n apelio at gynulleidfa drefol a gwledig fel ei gilydd.

Mae Ffermio ar gael ar Clic S4C ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar y brif wefan: www.ffermio.tv.