Ffermwyr Ifanc yn Cicio’r Corona

Mae Ffermwyr Ifanc yn camu i'r adwy yn eu cymunedau dros gyfnod Cofid 19 gan godi arian, codi hwyl a chodi gwên.