Gwyn y Mans

Rhaglen ddogfen yn dilyn yr actor Gwyn Elfyn wrth iddo gychwyn gyrfa newydd fel gweinidog yng Nghapel Seion, Drefach.