Homefront Britain

Cyfres chwe rhan ddiddorol iawn sy’n cynnwys casgliad o ffilmiau gwybodaeth gyhoeddus a gynhyrchwyd gan Uned Ffilmiau’r Goron ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae’r ffilmiau hyn yn arddangos gwaith rhai o’r enwau mawr ym myd y sinema Prydeinig a’u cyfraniad at yr ymdrech ryfel. Maen nhw hefyd yn gofnod unigryw o’r modd y gwnaeth gwneuthurwyr ffilm helpu i godi ysbryd a dod ag adloniant a gwybodaeth hanfodol i’r cyhoedd Prydeinig gartref. Mae’r actor, Jim Carter, yn cyflwyno’r gyfres hon a gynhyrchwyd ar gyfer Discovery Networks Europe.