Islam Behind the Headlines

Mae’r rhaglen hon yn archwilio Islam Behind the Headlines i ddarganfod sut daeth y bygythiad mwyaf o derfysgaeth yn yr oes fodern yn gysylltiedig ag Islam, beth yw’r sgil-effeithiau cymdeithasol, a beth sy’n cael ei wneud i oresgyn hyn yng Nghymru.