John Denver: Country Boy

Rhaglen ddogfen yn archwilio bywyd preifat a gwaddol cyhoeddus John Denver, bachgen cefn gwlad gwreiddiol America. Gydag adroddiadau dethol gan y rheiny oedd agosaf ato, caiff y dyn y tu ôl i’r gerddoriaeth ei amlygu mewn proffil manwl yn y flwyddyn i nodi ei ben-blwydd yn 70 oed.