Na Dwi Ddim yn Feddw

Mae Lowri Harris, athrawes yn Ysgol y Preseli yn dioddef o anhwylder geneteg dirywiol – Friedreich’s Ataxia. Roedd y rhaglen hon yn gyfle i glywed ei stori, ei brwydr a’i gobaith ar gyfer y dyfodol.