Newid Byd

Cyfres 1

Cyfres lle mae wyth o bobl ifanc 14-16 oed yn teithio dramor i wneud gwaith gwirfoddol ar brosiectau sy’n helpu pobl leol a’r amgylchedd. Yn dilyn proses drylwyr iawn, dewiswyd Lloyd Antrobus o Fwcle, Mali Rees o Gaerdydd, Teleri Davies o’r Bala ac Ioan Williams o Fro Morgannwg i fod yn rhan o dîm NEWID BYD a aeth i Malawi yn Affrica. Buon nhw’n helpu i adeiladu ysgol uwchradd newydd i ferched ac yn achub anifeiliaid gwyllt hefyd mewn canolfan bywyd gwyllt yn y Brifddinas, Lilongwe. Danial Evans o Langefni, Yali Banton-Heath o Gorris, Aron Dafydd o Lanbedr Pont Steffan a Hannah Stevenson o Aberteifi oedd y bobl ifanc a ddewiswyd i fynd i Cambodia yn Asia. Yn ystod eu cyfnod yno, buon nhw’n helpu mewn cartref plant amddifaid a gyda phrosiect eco-dwristiaeth yn fforest law Mynyddoedd Cardamom. Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar eu profiadau ac mae’n llawn antur ac emosiynau amrywiol a allai newid y byd i’r bobl ifanc hyn.

Cyfres 2

Yn dilyn llwyddiant cyfres 1, rydym yn dilyn grŵp newydd o wirfoddolwyr ifanc yn Wganda. Mae’r 4 unigolyn, rhwng 16 ac 18 oed yn gwneud gwaith gwirfoddol ystyrlon o dan oruchwyliaeth arweinydd profiadol.