O Gymru i'r Byd?

Yn y rhaglen ddogfennol unigol hon, rydym ni’n dilyn y Miss Wales bresennol, Sara Manchipp wrth iddi adael ei thref enedigol, sef Port Talbot a pharatoi i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Miss World. Fel y Miss Wales fyrraf mewn hanes, buan y mae Sara’n darganfod bod ei rôl fel Miss Wales a chystadleuaeth Miss World yn gofyn am lawer mwy na wyneb pert yn unig.

Yn ei thaith i ennill coron Miss World, rydym ni’n gwylio wrth iddi geisio trefnu ei bywyd i gwblhau ei gwaith elusennol a pharhau â’i bywyd personol yn ogystal â mynychu apwyntiadau colur cyn iddi fynd i ddigwyddiadau Miss World yn Llundain am bythefnos, a chamu ar lwyfan rownd derfynol Miss World yn y diwedd.