Phoebe & Peggy a Phobol Solfach

Hanes trychineb llong y Phoebe a Peggy a suddodd gerllaw mynediad harbwr Solfach ym 1773. gan golli bron pawb ar ei bwrdd, ynghyd â chapteiniad llong o'r pentref a fu farw yn ceisio'i hachub.

Lleisiau Solfach sydd yn adrodd y stori ac hefyd yn sôn am sut mae Solfach wedi newid dros y blynyddoedd, gyda thon o dwristiaid a mewnfudwyr.