Rick's Tricks of the Political Trade

Mae Rick Edwards yn edrych ar y ffyrdd y mae gwleidyddion yn ein twyllo i geisio ein hargyhoeddi a dylanwadu arnom ni.