'Sgota gyda Julian Lewis Jones

Mae Julian, a’r cyd-gyflwynydd, yr arbenigwr pysgota Rhys Llywelyn, yn ceisio dal siarc o’r lan – ac er bod llawer wedi derbyn yr her, does neb ym Mhrydain wedi llwyddo eto. “Fe wnaethon ni geisio dal Siarc Glas neu Siarc Corhelgi (Beagle Shark), ac roedd yn her anferthol. Dim ond tridiau oedd gennym ni ond roedd angen tair wythnos mewn gwirionedd,” dywedodd Julian, a ddechreuodd bysgota pan oedd yn ddeuddeg oed.

Bydd y gyfres sy’n dechrau yn Ynysoedd Sili, yn mynd â ni ar daith o amgylch Prydain, gan ganolbwyntio ar ynysoedd gorllewinol y wlad. Mae’r ddau bysgotwr brwd yn ymweld ag Ynysoedd y Sianel, Ynys Môn, ynysoedd oddi ar arfordir Gogledd Iwerddon, Ynysoedd Hebrides ac Ynysoedd Shetland.

Mae Julian a Rhys yn pysgota am amrywiaeth eang o greaduriaid dan y dŵr o’r môr, o afonydd, llynnoedd ac o lynnoedd Yr Alban.