Stiwdio: Hana

Canu pop ac arholiadau TGAU – dyma stori Hana Evans o Benarth.