The School on the Gurnos

Dangosir fel rhan o dymor rhaglenni How Wales Works. Ffilmiwyd y rhaglen yn Ysgol Gynradd Y Goetre ar ystâd Y Gurnos, Merthyr Tudful, ac mae’n dilyn y pennaeth carismatig, Denise Morgan MBE, yn ei thymor olaf ar ôl bron i 30 mlynedd yn yr ysgol.