We’ll Keep a Welcome

Cyfres â dwy ran sy’n archwilio Islam yng Nghymru. Rhan Un: ‘Abdi’s Story’ – portread manwl o fywyd yng nghymuned Somali Caerdydd, sy’n archwilio themâu integreiddio a ffydd yng Nghymru heddiw. Rhan Dau: Hanes y berthynas rhwng Cymru ac Islam, o’r cyfarfyddiadau cynharaf i’r cymunedau Moslemaidd amrywiol a geir heddiw.