Y Sipsiwn

Mae Ifan Jones Evans a Shân Cothi yn mynd ar daith yng ngorllewin Cymru yn ôl-troed y Sipsiwn Romani Cymreig. Maen nhw’n dechrau yn Llangrannog ac yn ymweld ag Aberteifi, Castellnewydd Emlyn, Crymych, Trefdraeth ac Abergwaun cyn gorffen yn Rosebush.

Bob nos, maen nhw’n cynnal digwyddiadau arbennig am ddim i’r cyhoedd er mwyn iddyn nhw allu bod yn rhan o’r daith.