Yr Ôlsorts

Bore dydd Gwener yw uchafbwynt yr wythnos i ambell un ym Mhenygroes, Cwm Gwendraeth. Oherwydd dyma fore’r clwb colli pwysau. Ydy mae colli pwysau’n gallu bod yn boen, ond mae clwb yr Ôlsorts yn mwynhau cwrdd yn Neuadd y Pentref i bwyso, ac i gymdeithasu!