pilules qui font vos seins se developper priligy medecine naturelle pour la goutte
Home Radio |  info@telesgop.co.uk  |  +44 (0) 1792 824567

Radio

Radio

2015

BBC Radio Wales | Simon Weston’s Welsh Guards |

Simon Weston, a former Welsh Guard and Falklands war veteran, celebrates 100 years of the Welsh Guards.

2014

Radio Cymru | Rhaglen ‘Tommo’ |

Mae Telesgop yn falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill y cytundeb i gynhyrchu Rhaglen Tommo o’r Gorllewin ar ran Radio Cymru.  Rydym yn edrych mlân yn fawr iawn i gydweithio gydag Andrew ‘Tommo’ Thomas.

BBC Radio Wales | Dylan’s Amateur Dramatics |

Mae Telesgop wedi cael ei gomisiynu i gynhyrchu cyfres radio fer ar gyfer BBC Radio Wales i nodi canmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014. Mae ‘Dylan’s Amateur Dramatics’ yn bortread clos a difyr o fywyd yng Nghwmni Theatr Fach Abertawe lle’r oedd Dylan Thomas unwaith yn aelod a pherfformiwr. Byddwn yn dilyn y gwirfoddolwyr sy’n galon i’r theatr yn ystod y cyfnod yn arwain at eu cynhyrchiad nhw eu hunain, wedi ei hysbrydoli gan Dylan Thomas.

2013

Radio Cymru | Cofiant: Bob |

Dei Tomos yn holi Alan Llwyd am ei gofiant am y bardd enwog R. Williams Parry. Darlledwyd y cynhyrchiad gan Telesgop ar Radio Cymru ym mis Ebrill 2013.

Radio Cymru | Na Dw I Ddim Yn Feddw |

Ar yr 8fed o Ebrill 2013, darlledwyd rhaglen ar Radio Cymru a oedd yn sôn am hanes athrawes yn Ysgol y Preseli sef Lowri Harris. Mae hithau’n dioddef o’r cyflwr Friedreich’s Ataxia – roedd y rhaglen yn gyfle iddi adrodd ei stori, ei brwydr a’i gobeithion.

BBC Radio Cymru | Heledd Cynwal |

BBC Radio Wales | Islam Behind the Headlines |

This programme explores Islam Behind the Headlines to find out how the biggest modern-day terror threat came to be associated with Islam, what the social repercussions are, and what’s being done to combat it in Wales.

Reporter and Producer: Molly-Anna Woods

Radio Cymru | Tryweryn |

Ar y 6ed o Chwefror am 2yp, darlledir rhaglen ar Radio Cymru sy’n sôn am effaith a phwysigrwydd hanes boddi cymuned Cwm Celyn a’r ffrwydriadau fu yno 50 mlynedd yn ôl.

BBC Radio Cymru | Rhaglen Richard Rees | 42 x 120

Bob bore Sadwrn ar Radio Cymru rhwng 10:00-12:00, mae’n gyfle i glywed Richard yn chwarae cerddoriaeth o’r 70au, 80au ymlaen at y dydd presennol.

Linc

2012

BBC Radio Cymru | Rhaglen Iola Wyn |

Enillodd Telesgop y tendr ar gyfer cynhyrchu rhaglen Iola Wyn ar Radio Cymru yn 2012 ac mae Iola wedi bod yn darlledu ers Hydref 1af – bob bore Llun i Gwener rhwng 10:30-12:30. Rhaglen yn llawn sgyrsiau diddorol, cherddoriaeth amrywiol a phôs dyddiol.

BBC Radio Wales | My Life in the Workhouse | 1 x 30’

Gordon Lucas was sent to Hay-on-Wye workhouse as a ten year old boy. This programme tells his unique story and delves into the history and stigma of the union workhouse in Wales.

Reporter and Producer: Molly-Anna Woods

BBC Radio Wales | The Queen and I | 1 x 30'

Disgrifiad: Ym mlwyddyn Jiwbilî Diemwnt y Frenhines, mae cyn-filwr Rhyfel y Falkland, Simon Weston OBE yn ymchwilio i berthynas y Frenhines â phobl Cymru drwy roi cyfweliad i’r bobl hynny sydd wedi dod i gysylltiad â’r Frenhines mewn rhyw fodd yn ystod 60 mlynedd ei theyrnasiad.

Cyflwynydd: Simon Weston OBE

Cynhyrchydd: Molly-Anna Woods

BBC Radio Cymru | Rhaglen Richard Rees | 42 x 120

Bob bore Sadwrn ar Radio Cymru rhwng 10:00-12:00, mae’n gyfle i glywed Richard yn chwarae cerddoriaeth o’r 70au, 80au ymlaen at y dydd presennol.

Linc

2011

BBC Radio Wales | Young at Heart: Celebrating 75 years of Wales Young Farmers Clubs | 2 x 30 minutes

Yn y gyfres hon, bydd Shân Cothi, y gantores a chyn aelod o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ymchwilio i’r mudiad bywiog hwn – ei hanes a’i sefyllfa bresennol – wrth i’r mudiad ddathlu 75 mlynedd.

Cyflwynydd: Shân Cothi

Cynhyrchydd: Molly-Anna Woods

BBC Radio Wales | We’ll Keep a Welcome | 2 x 30 minutes

Cyfres mewn dwy ran sy’n ymchwilio i Islam yng Nghymru.

Rhan Un: ‘Stori Abdi’’ – portread cartrefol o fywyd yn y gymuned Somali yng Nghaerdydd, a thrafodaeth ar bynciau fel integreiddio a ffydd yng Nghymru heddiw.

Rhan Dau: Hanes perthynas rhwng Cymru ac Islam, o’r dechreuad cyntaf hyd at y datblygiad yn y cymunedau Muslimaidd amrywiol erbyn heddiw.

Gohebydd a chynhyrchydd: Molly-Anna Woods

2010

BBC Radio Wales | Korea Remembered | 1 x 30

Chwe deg mlynedd ar ôl dechrau Rhyfel Korea, mae arwr Rhyfel y Falkland, Simon Weston yn cyfarfod y dynion fu’n ymladd yno, ac yn dadlennu’r gwir am y gwrthdaro hwn, sydd wedi mynd yn angof.

Cyflwynydd: Simon Weston OBE

Cynhyrchydd: Molly-Anna Woods