pilules qui font vos seins se developper priligy medecine naturelle pour la goutte
Home Radio Production | Cofiant: Bob |  info@telesgop.co.uk  |  +44 (0) 1792 824567

We Exist to Share Great Stories

Cofiant: Bob

Radio Cymru | Cofiant: Bob

Dei Tomos yn holi Alan Llwyd am ei gofiant am y bardd enwog R. Williams Parry

Read More »
Dei Tomos yn holi Alan Llwyd am ei gofiant am y bardd enwog R. Williams Parry. Darlledwyd y cynhyrchiad gan Telesgop ar Radio Cymru ym mis Ebrill 2013.

Porwch y Gwaith i Gyd

BBC Four | Music For Misfits: The Story Of Indie

BBC Four tells the definitive story of indie music with a series about the wide-ranging genre loved by young and old, across the decades. The hour-long programmes will air on Fridays from early October.

More
BBC FOUR | Meatloaf

Mae Meatloaf yn eicon roc Americanaidd. Mae ein rhaglen ddogfen ar gyfer BBC FOUR, yn cynnwys cyfweliadau unigryw a deunydd ffilmio cefn llwyfan o Meatloaf yn Las Vegas. I’w ddarlledu 2015

More
BBC Wales | ‘The School on the Gurnos’

Comisiynwyd Telesgop gan BBC Cymru i gynhyrchu rhaglen ddogfen arsylwadol yn Ysgol Gynradd Goetre, ar stad y Gurnos, Merthyr Tudful.

More
S4C | Y Tyrchwyr

Iolo yn twrio i fywyd y tyrchwyr dirgel

More
S4C | Dibendraw

Mae o’n cwmpasu popeth, mae o ym mhopeth, mae’n barhaus ac yn ddiddiwedd. Beth ydy o? Wel gwyddoniaeth wrth gwrs, a dyna fydd pwnc cyfres newydd S4C sydd â’r teitl addas,Dibendraw.

More
BBC FOUR | John Denver: Country Boy

Mae BBC FOUR yn archwilio bywyd preifat ac etifeddiaeth cyhoeddus John Denver – Gwr y Canu Gwlad o America.

More
S4C | DARWIN , Y CYMRO a’r CYNLLWYN

Stori dditectif fydd yn dangos sut y gwnaeth Charles Darwin ddweud celwydd a thwyllo er mwyn cael ei adnabod fel awdur theori Esblygiad.

More
BBC TWO Wales | Bringing Art to Wales: The Davies Sisters

Mae’r cyflwynydd Trevor Fishlock a Telesgop yn archwilio stori neilltuol y Chwiorydd Davies a’u casgliad celf o’r radd flaenaf mewn rhaglen ddogfen newydd ar gyfer BBC Wales.

More
Channel 4 | Edward VIII’s Murderous Mistress

Bydd Edward VIII’s Murderous Mistress yn cael ei ddarlledu ar Channel 4 dydd Mawrth 23 o Ebrill am 9pm.

More
S4C | Gŵyl Cerdd Dant

Mae Telesgop, ar y cyd gyda Rondo, yn darlledu o’r Wyl ers blynyddoedd bellach.

More
S4C | Digwyddiadau

Cyfres sy’n dilyn amryw o ddigwyddiadau ar draws Cymru drwy gydol y flwyddyn.

More
S4C | Fi Neu’r Ci

Rhaglen ddetio newydd sbon ar S4C ar gyfer pobl sy wrth eu bodd ag anifeiliaid. Cyfres o chwech ydyw sy’n cael ei ddarlledu ym mis Ionawr a Chwefror.

More
BBC Wales | Meet the Watkins

Yn y gyfres arsylwadol fywiog hon, byddwn yn mynd tu ôl i lenni’r cwmni teuluol Cymreig llewyrchus

More
BBC Wales | Royal Welsh Show

Ennillodd Telesgop tendr agored i gadw cytundeb gyda BBC Wales i ddarlledu o’r Sioe Frenhinol Cymru hyd at Haf 2012.

More
S4C | Y Sipsiwn

Rhwng 25 a 30 Mehefin, bydd cyfres arbennig Y Sipsiwn yn dilyn Ifan Jones Evans a Shân Cothi ar daith yng ngorllewin Cymru gan ddilyn ôl traed Sipsiwn Romani Cymru.

More
BBC Four | Turners Thames

Comisiynodd BBC FOUR Telesgop i gynhyrchu rhaglen ddogfen am yr arlunydd tirlun enwog, Mallord William Turner (1775-1851).

More
S4C | Hwylio'r Byd

Mae Telesgop wedi ennill comisiwn gan S4C i gynhyrchu cyfres yn dilyn ras hwylio fwyaf y byd -Ras Hwylio Clipper o Amgylch y Byd.

More
S4C | Newid Byd

Gyfres deledu yn dilyn grŵp o bobl ifanc yn gwirfoddoli dramor.

More
S4C | BRO Llwybr yr Arfordir

Bydd cyfres newydd Bro yn cwrdd â chymeriadau sy’n byw ac yn gweithio ar y llwybr arfordirol newydd yng Nghymru.

More
S4C | Digwyddiadau ‘11

Uchafbwyntiau o sioe amaethyddol fwyaf Gogledd Cymru, Sioe Sir Fôn.

More
S4C | BRO

Iolo Williams a Shân Cothi yn ailgychwyn eu taith o amgylch Cymru

More
Discovery | Homefront Britain

Cyfres chwe rhan sy’n cynnwys amrywiaeth o ffilmiau gwybodaeth cyhoeddus or Ail Ryfel Byd

More
BBC Four | The Duel Heath v Wilson

Harold Wilson ac Edward Heath: y cewri gwleidyddol a newidiodd Prydain am byth.

More
S4C | Y Porthmon

Cyfres yn dilyn Ifan Jones Evans wrth iddo ail-greu taith y porthmon o Fachynlleth i Aberhonddu.

More
S4C | Y Goets Fawr

‘Y Goets Fawr’, syn dilyn Ifan Jones Evans wrth iddo gychwyn her hanesyddol newydd.

More
Channel 4 | Wallis Simpson

Arbenigwyr Allweddol a disgynyddion yn didoli trwy ffynonellau newydd i adeiladu darlun go wahanol o Wallis.

More
BBC Wales | Wales Rally GB

Pencampwriaeth Rali’r Byd – y frwydr yn dod i Gymru…

More
BBC Wales | Welsh Room Rescue

Dilynwch plastrwr Gorllewin Cymru a thîm o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser i adnewyddu ystafelloedd ar gyfer teuluoedd mewn angen.

More
S4C | Ffermio

Cyfres gylchgrawn cefn gwlad yw Ffermio, sy’n cael ei ddarlledu bob nos Lun am 8.25yh ar S4C.

More
S4C | O Gymru i’r Byd?

Portread o ennillydd Miss Cymru 2011, Sara Manchipp.

More
S4C | 'Sgota gyda Julian Lewis Jones

Gwyliwch allan am y siarcod glas yn y gyfres hon, gyda’r actor Julian Lewis Jones yn cyflwyno.

More