Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Ein Rhaglenni

Rhaglen Richard Rees

Rhaglen Richard Rees

Bob bore dydd Sul ar Radio Cymru rhwng 10:00am – 12:00pm, mae Richard yn chwarae cerddoriaeth amrywiol o’r 70au, yr 80au hyd heddiw.

Blwyddyn:
2012 - Present
Cleient:
BBC Radio Cymru
Ifan Evans

Ifan Evans

Ifan Evans a’i gerddoriaeth yn gwmni yn y prynhawn. Yn darlledu o Gaerfyrddin yn ddyddiol o Ddydd Llun I iau rhwng 2 a 5.

Blwyddyn:
2018
Cleient:
BBC Radio Cymru
Emyn Roc a Rôl

Emyn Roc a Rôl

Cyfres sy’n gwahodd cerddorion Cymru i roi golwg newydd ar emynau poblogaidd Cymraeg

Blwyddyn:
2017, 2018
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Lisa Gwilym
Cynhyrchydd:
Ffion Rees
Elvis: The Last King of Wales

Elvis: The Last King of Wales

Rhaglen ddogfen yn dathlu cerddoriaeth Elvis.

Blwyddyn:
2017
Cleient:
BBC Radio Wales
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Yr Ôlsorts

Yr Ôlsorts

Clwb Colli pwysau o Benygroes sydd ddim yn colli pwysau!

Blwyddyn:
2018
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Heledd Cynwal
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Hoff Garol Cymru

Hoff Garol Cymru

Rhaglen fyw sy’n datgelu beth yw hoff garol neu gân Nadolig Cymraeg Cymru.

Blwyddyn:
2017
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Richard Rees a Lisa Gwilym
Cynhyrchydd:
Terwyn Davies
Coleg Menai

Coleg Menai

Cyfres 4 rhaglen yn dilyn blwyddyn ym mywyd myfyrwyr Coleg Menai.

Blwyddyn:
2018
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Owain Gwilym
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Yr Ŵyl Gerdd Dant

Yr Ŵyl Gerdd Dant

Darllediad byw o’r Ŵyl Gerdd Dant yn flynyddol.

Blwyddyn:
2010 - Present
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Nia Lloyd Jones + Anni Llŷn
Cynhyrchydd:
Terwyn Davies
Eisteddfod Ffermwyr Ifanc

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc

Darllediad byw o Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.

Blwyddyn:
2017 - Present
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Geraint Lloyd + Heledd Cynwal
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Tommo

Tommo

Roeddem yn cynhyrchu sioe brynhawn Radio Cymru o Orllewin Cymru gyda’r cyflwynydd Andrew ‘Tommo’ Thomas.

Blwyddyn:
2014 - 2018
Cleient:
Radio Cymru
Dylan’s Amateur Dramatics

Dylan’s Amateur Dramatics

Portread manwl a difyr o fywyd yn y Swansea Little Theatre Company ble roedd Dylan Thomas yn aelod a pherfformiwr ar un adeg yw ‘Dylan’s Amateur Dramatics’. Rydym ni’n dilyn y gwirfoddolwyr sy’n ganolog i’r theatr yn y cyfnod yn arwain at eu drama eu hunain wedi’i hysbrydoli gan Dylan Thomas.

Genre:
Ffeithiol > Celfyddydau
Blwyddyn:
2014
Cleient:
BBC Radio Wales
Cofiant: Bob

Cofiant: Bob

Mae Dei Tomos yn siarad ag Alan Llwyd, cofiannydd y bardd R Williams Parry.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
Radio Cymru
Na Dw i Ddim Yn Feddw

Na Dw i Ddim Yn Feddw

Mae Lowri Harris, athrawes yn Ysgol y Preseli yn dioddef o anhwylder geneteg dirywiol – Friedreich’s Ataxia. Roedd y rhaglen hon yn gyfle i glywed ei stori, ei brwydr a’i gobaith ar gyfer y dyfodol.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
Radio Cymru
Islam Behind the Headlines

Islam Behind the Headlines

Mae’r rhaglen hon yn archwilio Islam Behind the Headlines i ddarganfod sut daeth y bygythiad mwyaf o derfysgaeth yn yr oes fodern yn gysylltiedig ag Islam, beth yw’r sgil-effeithiau cymdeithasol, a beth sy’n cael ei wneud i oresgyn hyn yng Nghymru.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
BBC Radio Wales
Tryweryn

Tryweryn

Rhaglen ddogfennol a ddarlledwyd ar Radio Cymru i gofio hanes bomio Tryweryn, ger Y Bala, 50 mlynedd yn ôl.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
Radio Cymru
Rhaglen Iola Wyn

Rhaglen Iola Wyn

Darlledir bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10:30am a 12:30pm. Cymysgedd o sgyrsiau diddorol, cerddoriaeth amrywiol a phos dyddiol. Cyflwynir gan Iola Wyn.

Blwyddyn:
2012
Cleient:
BBC Radio Cymru
My Life in the Workhouse

My Life in the Workhouse

Cafodd Gordon Lucas ei anfon i wyrcws y Gelli Gandryll pan oedd yn fachgen deng mlwydd oed. Mae’r rhaglen hon yn adrodd ei hanes unigryw ac yn ymchwilio i’r hanes a’r gwarth a oedd yn gysylltiedig â wyrcws undeb yng Nghymru.

Blwyddyn:
2012
Cleient:
BBC Radio Wales
Cynhyrchydd:
Molly-Anna Woods
The Queen and I

The Queen and I

Wrth i’r Frenhines ddathlu ei Jiwbilî Deimwnt, mae’r rhaglen ddogfen hon ar gyfer BBC Radio Wales yn edrych yn ôl ar 60 mlynedd o hanes Cymru trwy gwrdd â phobl y mae eu bywydau wedi cael eu cyffwrdd mewn rhyw ffordd gan y Frenhines – er gwell neu er gwaeth. Cyflwynir gan Simon Weston OBE, cyn-filwr Rhyfel y Falklands.

Blwyddyn:
2012
Cleient:
BBC Radio Wales
Cyflwynydd:
Simon Weston OBE
Cynhyrchydd:
Molly-Anna Woods
Young at Heart: Celebrating 75 years of Wales Young Farmers Clubs

Young at Heart: Celebrating 75 years of Wales Young Farmers Clubs

Yn y gyfres hon, mae’r gantores a’r cyn-aelod o Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, Shân Cothi, yn ymchwilio i hanes a bywyd cyfoes y mudiad bywiog hwn wrth iddo ddathlu 75 mlynedd.

Blwyddyn:
2011
Cleient:
BBC Radio Wales
Cyflwynydd:
Shân Cothi
Cynhyrchydd:
Molly-Anna Woods
We’ll Keep a Welcome

We’ll Keep a Welcome

Cyfres â dwy ran sy’n archwilio Islam yng Nghymru. Rhan Un: ‘Abdi’s Story’ – portread manwl o fywyd yng nghymuned Somali Caerdydd, sy’n archwilio themâu integreiddio a ffydd yng Nghymru heddiw. Rhan Dau: Hanes y berthynas rhwng Cymru ac Islam, o’r cyfarfyddiadau cynharaf i’r cymunedau Moslemaidd amrywiol a geir heddiw.

Blwyddyn:
2011
Cleient:
BBC Radio Wales
Cynhyrchydd:
Molly-Anna Woods
Korea Remembered

Korea Remembered

Chwe deg mlynedd ar ôl dechrau Rhyfel Corea, mae cyn-filwr Rhyfel y Falklands, Simon Weston, yn cwrdd â’r dynion fu’n brwydro yno ac yn datgelu’r gwirionedd am y brwydro anghofiedig hwn.

Blwyddyn:
2010
Cleient:
BBC Radio Wales
Cyflwynydd:
Simon Weston OBE
Cynhyrchydd:
Molly-Anna Woods
Simon Weston’s Welsh Guards

Simon Weston’s Welsh Guards

Mae Simon Weston, un o gyn-filwyr y Gwarchodlu Cymreig a chyn-filwr Rhyfel y Falklands, yn dathlu 100 mlynedd o’r Gwarchodlu Cymreig.

Genre:
Ffeithiol > Hanes
Blwyddyn:
2015
Cleient:
BBC Radio Wales
Llangyndeyrn

Llangyndeyrn

Stori trigolion Llangyndeyrn wrth gofio hanner canrif ers y frwydr fawr i atal Corfforaeth Abertawe rhag boddi’r Cwm.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Dei Tomos
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Gwyn y Mans

Gwyn y Mans

Rhaglen ddogfen yn dilyn yr actor Gwyn Elfyn wrth iddo gychwyn gyrfa newydd fel gweinidog yng Nghapel Seion, Drefach.

Blwyddyn:
2013
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Gwyn Elfyn
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Mynediad am Ddim

Mynediad am Ddim

Rhaglen arbennig i ddathlu deugain mlynedd o’r grŵp ‘Mynediad am Ddim’.

Blwyddyn:
2014
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Richard Rees
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Waldo

Waldo

Dei Tomos yn sgwrsio gydag Alan Llwyd am ei gofiant am Waldo Williams

Blwyddyn:
2014
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Dei Tomos
Cynhyrchydd:
W Dyfrig Davies
Elvis

Elvis

Rhaglen ddogfen yn dilyn taith Chris Jones i gystadlu yng Ngŵyl Elvis ym Mhorthcawl.

Blwyddyn:
2015
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Chris Jones
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Agor Llyn Celyn

Agor Llyn Celyn

Gwion Lewis sy’n edrych yn ôl ar stori Tryweryn 50 mlynedd ers yr agoriad swyddogol.

Blwyddyn:
2015
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Gwion Lewis
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Eirian y Tar

Eirian y Tar

Beics, loris a tar – dyma stori Eirian Rees o Gwm Gwendraeth.

Blwyddyn:
2016
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Gwenallt

Gwenallt

Dei Tomos yn sgwrsio gydag Alan Llwyd am ei gofiant am Gwenallt.

Blwyddyn:
2016
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Dei Tomos
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Stiwdio: Hana

Stiwdio: Hana

Canu pop ac arholiadau TGAU – dyma stori Hana Evans o Benarth.

Blwyddyn:
2016
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Nia Roberts
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Ar Garlam

Ar Garlam

Dewi Griffiths, mab fferm sydd â’i frid ar fod yn bencampwr rhedeg y byd.

Blwyddyn:
2016
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Meinir Howells
Cynhyrchydd:
Meinir Howells
Weston’s Band of Brothers

Weston’s Band of Brothers

Simon Weston sy’n edrych ar rôl y Fyddin Gymreig ym mrwydr Mametz.

Blwyddyn:
2016
Cleient:
BBC Radio Wales
Cyflwynydd:
Simon Weston
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas
Ffion Dancapel

Ffion Dancapel

Stori Ffion Hâf o fferm Dancapel, o’i gwaith fel cyfrifydd i’w chariad at amaethu a chanu.

Blwyddyn:
2017
Cleient:
BBC Radio Cymru
Cyflwynydd:
Ffion Hâf Jones
Cynhyrchydd:
Lowri Thomas