Rhys Jones - Ymchwilydd

Wedi cwblhau ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, ymunodd Rhys â chwmni Telesgop ym mis Mai 2016, fel ymchwilydd ar y rhaglen ‘Ffermio’.  Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel is-gynhyrchydd ar y rhaglen ‘Ffermio’.  Hefyd bu’n rhan o’r tîm sy’n gyfrifol am ddarlledu nifer o raglenni byw y mae cwmni Telesgop wedi eu cynhyrchu.