Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Richard Rees - Cyfarwyddwr Cwmni, Cyflwynydd

Bu Richard yn gyfarwyddwr yn Telesgop bron ers y dechrau ac yn gyfrifol am ennill cytundebau dirifedi a chynhyrchu cannoedd o oriau i’r cwmni. Cyn hynny bu gyda’r BBC am 20 mlynedd. Richard oedd yn gyfrifol am ennill cytundeb Ffermio i’r cwmni, ac hefyd y darllediadau o Faes y Sioe Frenhinol sydd wedi bod yn gymaint o hanes y cwmni ers y dechrau. Ei brif ddiddordeb personol yw byd natur ac yn ddiweddar fe gwbwlhaodd ffilm dros 5 mlynedd ar fywyd gwyllt yr afon mae’n byw yn ei hymyl, yr Afon Tywi. Dros y blynyddoedd mae wedi ffilmio nifer o gyfresi bywyd gwyllt i S4C o bedwar ban byd, gan gynnwys y ddau begwn.

Drwy gydol ei yrfa bu Richard yn darlledu ar y radio, gan fod yn un o’r troellwyr cyntaf ar Radio Cymru. Mae Richard yn dal i ddarlledu yn fyw bob bore Sul ar Radio Cymru.