Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Rick’s Tricks of the Political Trade

Mae Rick Edwards yn edrych ar y ffyrdd y mae gwleidyddion yn ein twyllo i geisio ein hargyhoeddi a dylanwadu arnom ni.

When The Sh*t Hits

Y cyfrinachau am y modd y mae gwleidyddion yn niweidio rheolaeth.

Bodily Leaks

Cewch weld y modd y mae gwleidyddion yn defnyddio iaith y corff i geisio dwyn perswâd arnom ni. (Rhybudd: Mae’r ffilm hon yn cynnwys golygfeydd o bennau’n ffrwydro.)

Love of Look

Sut mae ein harweinwyr yn ymddangos ar yr wyneb – a beth sydd oddi tanodd.

Proper Common

Bydd gwleidyddion yn gwneud unrhyw beth i brofi eu bod yn debyg i ni. (Rhybudd: Mae’r ffilm hon yn cynnwys delweddau o gyffuriau.)

Tongue Jobs

Cewch ddysgu am y modd y mae arweinwyr yn defnyddio eu hiaith a’u llais i ddylanwadu arnom ni.

  • Cleient: Channel 4
  • Blwyddyn: 2015
  • Cynhyrchydd: Siobhan Logue
  • Safle: Link