Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Sarah Hendre - Cynorthwydd Cynhyrchu

Ymunodd Sarah â Telesgop yn y flwyddyn 2000 i weithio ar rhaglenni’r Sioe Frenhinol fel Cynorthwydd Cynhyrchu.  Cyn hynny, cafodd ei hyfforddi yn adran newyddion y BBC yng Nghaerdydd.

Mae wedi gweithio ar holl rhaglenni byw Telesgop ac yn amhrisiadwy wrth greu amserlenni ar gyfer rhaglenni digwyddiadau’r cwmni fel The Royal Welsh Show.

Sarah sydd â’r dasg o glirio cerddoriaeth rhaglenni Telesgop megis ‘Music for Misfits – The Story of Indie’, ‘John Denver: Country Boy’ and ‘Meat Loaf: In and Out of Hell’ ac Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ac mae’n deall y system hawlfraint drwyddi draw.