Siân Ann Davies - Pennaeth Gweinyddu

Gyda 10 mlynedd o brofiad fel Cynorthwydd Cynhyrchu yn y BBC, symudodd Siân ymlaen at Telesgop fel PA, gweinyddydd ac ymuno gyda’r adran gyfrifon.  Mae ei phrofiad, ymrwymiad a theyrngarwch dros y 24 mlynedd diwetha’ wedi chwarae rôl bwysig i lwyddiant parhaol Telesgop.