Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Siân Ann Davies - Pennaeth Gweinyddu

Gyda 10 mlynedd o brofiad fel Cynorthwydd Cynhyrchu yn y BBC, symudodd Siân ymlaen at Telesgop fel PA, gweinyddydd ac ymuno gyda’r adran gyfrifon.  Mae ei phrofiad, ymrwymiad a theyrngarwch dros y 24 mlynedd diwetha’ wedi chwarae rôl bwysig i lwyddiant parhaol Telesgop.