Sioned Fflur - Ymchwilydd

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerwysg, fe ddychwelodd Sioned i Gymru er mwyn dilyn gyrfa yn y byd teledu, ac erbyn hyn mae’n gweithio fel ymchwilydd i’r gyfres gylchgrawn Ffermio. Yn gyfrifol am ddarganfod storïau, ac am helpu yn y darllediad wythnosol o’r raglen, mae ganddi gryn ddiddordeb mewn materion gwledig a chyfoes. Gyda phrofiad yn gweithio fel ymchwilydd a rhedwr, mae wedi gweithio ar raglenni megis Y Sioe a Make Wales Happy, a ddarlledwyd yn fyw ar BBC Cymru.

Yn ogystal a hyn, fe bu yn ymchwilydd ar gyfer rhaglen diweddar a cafodd ei ffilmio’n Seland Newydd, lle roedd yn gyfrifol am ddarganfod cyfranwyr a threfnu cyfweliadau yn Ynys y Gogledd â’r De.