Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

T.Llew Cymru

Gwe-blatfform addysgol wedi ei seilio ar waith T. Llew Jones. Mae’r wefan ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 2 a 3), sy’n cynnwys gemau rhyngweithiol, fideos, oriel, a llinell amser rhyngweithiol. Dyma’r linc ar gyfer y wefan: www.tllew.cymru.

t1

Hafan.

t2

Hafan Cyfnod Allweddol 3.

t3

Hafan Cyfnod Allweddol 2.

t4

Esiampl o weithgareddau wedi eu seilio ar destun.

t5

Gêm ‘parau’ rhyngweithiol.

tt6

Croesair rhyngweithiol wedi ei ddatblygu gyda jQuery.

  • Cleient: Llywodraeth Cymru
  • Nodweddion Technegol: Gemau rhyngweithiol jQuery, llinell amser ryngweithiol, oriel luniau, fideos, cynllun
  • Safle: Link