Telesgop yn cynhyrchu ar gyfer One Show (BBC rhwydwaith)

An image of Ukranian refugees at an Urdd residential centre - from Telesgop

A still from Telesgop's One Show item

Telesgop yn falch iawn o fod yn cynhyrchu eitemau ar gyfer y One Show. Ar nos Lun, 22ain o Awst – eitem gan Telesgop ar sefyllfa y ffoaduriaid o Ukrain yn un o wersylloedd yr Urdd.

Fe gynhyrchodd Telesgop eitemau o’r blaen hefyd nôl yn 2019 i’r One show – a hynny ar gyfer eu rhaglenni o’r Sioe Fawr. Mwy i ddod...