Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Welsh Room Rescue

Penderfynodd Jamie Denyer a symudodd i Orllewin Cymru o Brighton roi o’i amser a defnyddio’i sgiliau am ddiwrnod bob mis, ond mae’r gair ar led ac mae tîm o grefftwyr o Abertawe wedi ymuno â Jamie erbyn hyn – peintwyr, trydanwyr, seiri – sydd i gyd yn barod i roi o’u hamser i helpu teulu y mae angen gwneud ychydig o waith atgyweirio yn eu cartref.

  • Blwyddyn: 2011