Addysg

Ysbrydoli, addysgu a goleuo yw'n nôd.

 

Rydym wedi bod yn awdurdodi ac yn datblygu adnoddau addysgiadol ers 2008 ac wedi cyhoeddi nifer o brosiectau ar gyfer Llywodraeth Cymru. Rydym yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i sicrhau bod ein hadnoddau'n berthnasol, yn ysbrydoledig, yn hwyl, yn ogystal ag addysgiadol.

Mae gennym berthynas cryf â nifer o awduron addysgol. Mae gan bob un ohonynt gefndir o fewn addysgu ac addysg.

Fel cwmni rydym yn arbenigo mewn rhaglenni ffeithiol a dogfennol. Rydym yn addasu'r sgiliau hyn i greu gwaith atyniadol ar gyfer ein hadnoddau er mwyn sicrhau bod disgyblion yn ymateb yn dda iddynt.