Graffeg ac Animeiddio

12 mlynedd o greu graffeg ar gyfer cleientiaid teledu a chorfforaethol.

 

Sefydlwyd ein hadran graffeg fewnol yn 2008 ac rydym wedi creu graffeg ar gyfer teledu, cleientiaid corfforaethol a phrosiectau addysgol. Mae gennym y sgiliau, y profiad a'r angerdd i fynd i'r afael ag unrhyw brosiect.

Teitlau a Brandio

Teitlau agoriadol, traean is, diwedd rhannau a dilyniannau credyd. Pob un wedi'i seilio ar frand a thema gyson a fydd yn uno'ch rhaglen deledu.

Mapiau wedi'u hanimeiddio

Mae gan bob rhaglen ffeithiol neu ddogfennol wych fap (ry' ni'n gwybod ... ni wedi gwneud digon ohonynt). Ewch â'ch gwylwyr i unrhyw le yn y Byd mewn amryw o arddulliau a fformatau.

Gwybodaeth a Data

Graffiau a data ystadegol ... gellir dod â'r holl bethau sydd fel arfer yn swnio mor ddiflas ar bapur yn fyw trwy ein graffeg a'n hanimeiddio. Mae gennym hanes hir o greu graffeg wedi'i yrru gan ddata ar gyfer rhaglenni hanesyddol a gwyddonol.

Digwyddiadau

Byrddau sgorio, proffiliau cystadleuwyr a chynllun digwyddiadau. Os ydych yn cynhyrchu digwyddiad chwaraeon, cerddoriaeth neu ddiwylliannol, bydd ein pecynnau graffeg digwyddiadau yn berffaith i'ch digwyddiad.

Cyfansoddi a VFX

Sicrhewch fod eich neges neu olygfa yn cael ei gyflwyno'n effeithiol i'r gwyliwr gydag effeithiau arbennig a thechnegau cyfansoddi. Ar gyfer pan nad yw lluniau camera yn unig yn ddigon.

Corfforaethol

Hysbysebion, fideos cymdeithasol, fideos esbonio a thiwtorialau. Bydd ein graffeg yn chwistrellu'ch brand a'ch personoliaeth i'ch prosiect, fel y gallwch ragori wrth ddangos i'ch cynulleidfa pa mor anhygoel ydych chi.

Dechreuwch eich prosiect gyda ni nawr ...