Yn anffodus oherwydd sefyllfa Covid19 nid yw Telesgop yn cynnig profiad gwaith tan o leiaf y flwyddyn nesaf/

Y Sipsiwn

Mae Ifan Jones Evans a Shân Cothi yn mynd ar daith yng ngorllewin Cymru yn ôl-troed y Sipsiwn Romani Cymreig. Maen nhw’n dechrau yn Llangrannog ac yn ymweld ag Aberteifi, Castellnewydd Emlyn, Crymych, Trefdraeth ac Abergwaun cyn gorffen yn Rosebush.

Bob nos, maen nhw’n cynnal digwyddiadau arbennig am ddim i’r cyhoedd er mwyn iddyn nhw allu bod yn rhan o’r daith.

Dydd Llun 25 Mehefin 6.30pm – Aberteifi. Noson o Fwyd ac Adloniant yn Neuadd y Dref Aberteifi. Cerddoriaeth Jazz fyw yn arddull y Sipsiwn, perfformiad gan Blant Gŵyl Aberteifi a stondinau cynnyrch bwyd lleol.

Dydd Mawrth 26 Mehefin 6.15pm – Castellnewydd Emlyn. Noson yng nghwmni Beirdd a Barddoniaeth yn Neuadd Emlyn, Castellnewydd Emlyn. Noson o farddoniaeth ar y cyd â Llenyddiaeth Cymru.

Dydd Mercher 27 Mehefin 6.30pm  – Crymych. Cystadleuaeth ‘It’s a Knockout’ yng Nghlwb Rygbi Crymych. Mae pedwar tîm lleol yn cystadlu yn ‘It’s a Knockout’.

Dydd Iau 28 Mehefin 7.30pm – Trefdraeth. Parti Glan y môr yng Nghlwb Cychod Trefdraeth. Adloniant byw gan Radwm a Lowri Evans.

Dydd Gwener 29 Mehefin 6.30pm – Abergwaun. ‘Twmpath’ a Dawnsio Sipsiwn yn Ysgol Glannau Gwaun. Dawnsio gwerin a pherfformiad gan ddawnswyr Aelwyd Hafodwenog.

Dydd Sadwrn 30 Mehefin 4.30pm – Rosebush. Parti yn Nhafarn Sinc. Dathlu diwedd y daith gydag adloniant gan Billy Thompson a’i fand, Robin Bowen a’r Delyn Deires, a Dawnswyr Talog.

  • Blwyddyn: 2012