Dw i - I am

Patrymau Iaith - Language patterns

Dw i - I am

 • Dw i
 • Rwyt ti
 • Mae e
 • Mae hi
 • Dyn ni
 • Dych chi
 • Maen nhw
 • I am
 • You are (informal / singular)
 • He is
 • She is
 • We are
 • You are (formal / plural)
 • They are

‘Dych chi’..? ydy ‘Are you..?. Mae’n bosib ychwanegu gair i ofyn pwy / beth ar ddechrau’r brawddeg i newid yr ystyr.

‘Dych chi…?’ means ‘Are you…? We can add in ‘question words’ at the start to change the meaning, e.g

 • Pwy dych chi?
 • Sut wyt ti?
 • Ble wyt ti?
 • Pryd dych chi’n codi…?
 • Who are you?
 • How are you?
 • Where are you?
 • When do you get up?