un dau tri / one two three

Patrymau Iaith - Language patterns

Rhifo / Counting

0. dim 20. dau ddeg
1. un 21. dau ddeg un
2. dau 22. dau ddeg dau…etc
3. tri 30. tri deg
4. pedwar 31. tri deg un…etc
5. pump 40. pedwar deg
6. chwech 41. pedwar deg un…etc
7. saith 50. pum deg
8. wyth 60. chwe deg
9. naw 70. saith deg
10. deg 80. wyth deg
11. un deg un 90. naw deg
12. un deg dau 100. cant

Arian / Money
‘Punt’ is ‘pound’ and ‘ceiniog’ is ‘penny/pence’.
Sylwch ar y ffurfiau dwy/ tair/ pedair – ffurfiau benywaidd a’r treiglad ar ôl 'un' (ben) dau a dwy gyda oed, arian ac enwau benywaidd.
Notice ‘dwy/ tair/ pedair’, the feminine forms of 2, 3 and 4, and the mutations after 'un' (fem) dau and dwy with age, money and feminine nouns.

1. punt un geiniog
2. dwy bunt dwy geiniog
3. tair punt tair ceiniog
4. pedair punt pedair ceiniog
5. pum punt pum ceiniog
10. deg punt deg ceiniog
20. dau ddeg / ugain punt dau ddeg / ugain ceiniog
100. can punt  
  • Faint yw bag o datws?
  • Dwy bunt saith deg ceiniog os gwelwch yn dda
  • How much is a bag of potatoes?
  • £2.70 please

  • Beth yw dy oed di?
  • Tair oed dw i
  • How old are you?
  • I’m 3 (years old)