Y tywydd / The weather

Unit 3
Geirfa
diflas miserable
oer cold
niwlog foggy
cymylog cloudy
gwyntog windy
braf fine
twym warm
gweithio (to) work
bwrw glaw raining