Y tywydd / The weather

Unit 3
Geirfa
braf fine
oer cold
diflas miserable
bwrw glaw raining
sych dry
twym warm
niwlog foggy
bwrw eira snowing
heulog sunny