Y tywydd / The weather

Patrymau Iaith - Language patterns

Mae angen defnyddio ‘hi’ pan dyn ni’n siarad am y tywydd:
We use the feminine form when we talk about the weather:
Mae hi’n heulog = It’s sunny

 • Sut mae’r tywydd?
 • How is the weather?
 • Mae hi’n braf
 • Mae hi’n heulog
 • Mae hi’n dwym
 • Mae hi’n oer
 • Mae hi’n wyntog
 • Mae hi’n stormus
 • Mae hi’n gymylog
 • Mae hi’n bwrw glaw
 • Mae hi’n bwrw eira
 • Mae hi’n ddiflas
 • It’s fine
 • It’s sunny
 • It’s warm
 • It’s cold
 • It’s windy
 • It’s stormy
 • It’s cloudy
 • It’s raining
 • It’s snowing
 • It’s miserable

Cwestiwn

 • Ydy hi’n braf?
 • Is it fine?

Yes

 • Ydy, mae hi’n braf
 • Yes, it’s fine

No

 • Nac ydy, dyw hi ddim yn braf
 • No, it’s not fine